Phan Thị Hảo
 • Phan Thị Hảo
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Bí Thư
 • 0914863997
 • phanhaodn@gmail.com
Nguyễn Thị Sơn
 • Nguyễn Thị Sơn
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Phó Bí thư
 • 0979697712
 • sonnguyen2088@gmail.com
Phạm Giang Hồ
 • Phạm Giang Hồ
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Phó Bí thư
 • 0905652436
 • Giangho155@gmail.com
Nguyễn Thị Ngọc Thảo
 • Nguyễn Thị Ngọc Thảo
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Uỷ viên Ban thường vụ
 • 0934848938
 • ngocthao.quatao@gmail.com
Thân Thị Thư
 • Thân Thị Thư
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Uỷ viên Ban thường vụ
 • 0763507882
 • 3th1992@gmail.com