Nguyễn Duy Thảo
 • Nguyễn Duy Thảo
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư Chi bộ
 • 0905156000
 • duythaothpttk@gmail.com
Lê Văn Huỳnh
 • Lê Văn Huỳnh
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Bí thư Chi bộ
 • 0975581123
 • levanhuynhdl@gmail.com
Trần Thị Thúy Hồng
 • Trần Thị Thúy Hồng
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên
 • 0906989677
 • thuyhong677@gmail.com
Ngô Khắc Tiệp
 • Ngô Khắc Tiệp
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên
 • 0985355581
 • nktiep8185@gmail.com
Đinh Thị Ngọc Lan
 • Đinh Thị Ngọc Lan
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên
 • 0987683777
 • dinhngoclan25@gmail.com