Nghiên cứu đánh giá chi tiết hiện trạng môi trường và hình thức xử lý chất thải hiện nay tại trang trại chăn nuôi lợn Đồng Nghệ thuộc huyện Hòa Vang

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Nghiên cứu đánh giá chi tiết hiện trạng môi trường và hình thức xử lý chất thải hiện nay tại trang trại chăn nuôi lợn Đồng Nghệ thuộc huyện Hòa Vang
Loại tài nguyên Nghiên cứu khoa học,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 25/01/2019
Lượt xem 47355
Lượt tải 1
Xem tài liệu Xem Online
Tải về