Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 và dự toán năm 2019

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 163/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/03/2019
Loại văn bản Quyết định,
Trích yếu Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Xem văn bản Xem Online
Tải về