Văn hóa Trung Hoa

Bảng xếp hạng các trường đại học Trung Quốc cập nhật mới nhất

Xếp hạng Tên trường Điểm toàn diện Xếp hạng sao Cấp trường 1 Đại học Bắc Kinh 100 8 sao Đại học đẳng cấp thế giới 2 Đại học Thanh Hoa 97,68 8 sao Đại học đẳng cấp thế giới 3 Đại học Khoa học Trung Quốc 86,77 8 sao Đại học đẳng cấp thế giới 4 Đại học Phúc Đán 82,94 8 sao Đại học đẳng cấp thế giới 5 Đại học Nhân dân Trung Quốc 82,48 8 sao Đại học đẳng cấp thế giới 5 Đại học Chiết Giang 82,48 8 sao Đại học đẳng cấp thế giới 7 Đại học Giao thông Thượng Hải 82,24 7 sao Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới (hàng đầu) 8 Đại học Nam Kinh 81,83 7 sao Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới (hàng đầu) 9 Đại học Vũ Hán 81,51 7 sao Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới (hàng đầu) 10 Đại học Trung Sơn 78,7 7 sao Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới (hàng đầu) 11 Đại học Cát Lâm 77,84 7 sao Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới 12 Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung 76,99 7 sao Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới 13 Đại học Thiên Tân 76,18 7 sao Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới 14 Đại học Tứ Xuyên 76,13 7 sao Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới 15 Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc 75,78 8 sao Đại học đẳng cấp thế giới 16 Đại học Nam Khai 75,58 7 sao Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới 17 Đại học Sư phạm Bắc Kinh 75,55 7 sao Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới 18 Đại học Giao thông Tây An 75,08 7 sao Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới (hàng đầu) 19 Học viện công nghệ Cáp Nhĩ Tân 75,03 7 sao Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới (hàng đầu) 20 Đại học Trung Nam 74,96 7 sao Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới 20 Đại học Sơn Đông 74,96 7 sao Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới 22 Đại học Hạ Môn 74,61 7 sao Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới 23 Đại học Đồng Tế 74,43 7 sao Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới 24 Đại học Đông Nam 73,99 7 sao Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới 25 Đại học hàng không vũ trụ Bắc Kinh 71,87 7 sao Đại học cấp cao nổi tiếng thế giới 26 Đại học Đông Bắc 70,65 6 sao Đại học cấp cao thế giới 27 Đại học Bách khoa Tây Bắc 70,62 6 sao Đại học cấp cao thế giới 28 Đại học Sư phạm Đông Trung Quốc 70,59 6 sao Đại học cấp cao thế giới 29 Học viện công nghệ Bắc Kinh 70,52 6 sao Đại học cấp cao thế giới 30 Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc 70,49 6 sao Đại học cấp cao thế giới 31 Đại học Công nghệ Đại Liên 70,43 6 sao Đại học cấp cao thế giới 32 Đại học Hồ Nam 69,68 6 sao Đại học cấp cao thế giới 33 Đại học Trùng Khánh 69,63 6 sao Đại học cấp cao thế giới 34 Đại học Nông nghiệp Trung Quốc 69,2 6 sao Đại học cấp cao thế giới 35 Đại học Lan Châu 68,46 6 sao Đại học cấp cao thế giới 36 Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc 68,25 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 37 Đại học khoa học và công nghệ điện tử 68,18 6 sao Đại học cấp cao thế giới 38 Đại học Tây Nam 67,67 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 39 Đại học Hồ Hải 67,38 6 sao Đại học cấp cao thế giới 40 Đại học Công nghệ Vũ Hán 67,16 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 41 Đại học Giao thông Tây Nam 67.1 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 42 Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh 66,8 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 43 Đại học Nông nghiệp Hoa Trung 66,59 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 44 Đại học Giao thông Bắc Kinh 66,57 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 45 Đại học Tây Bắc 66,51 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 46 Đại học Trịnh Châu 66,5 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 47 Đại học Nông nghiệp Nam Kinh 66,4 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 48 Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Trung Quốc 66,37 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 49 Đại học Tô Châu 66,36 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 50 Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh 66,28 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 51 Đại học Công nghệ Điện tử Tây An 66,25 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 52 Đại học Sư phạm Đông Bắc 66,24 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 53 Đại học Sư phạm Nam Kinh 66,07 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 54 Đại học Hải Dương Trung Quốc 66,05 6 sao Đại học cấp cao thế giới 55 Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán) 66 6 sao Đại học cấp cao thế giới 56 Đại học Nông Lâm Tây Bắc 65,73 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 57 Đại học hàng không vũ trụ Nam Kinh 65,69 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 58 Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh 65,6 6 sao Đại học cấp cao thế giới 59 Đại học Sư phạm Hồ Nam 65,59 4 sao Đại học trung cấp 59 Đại học Thượng Hải 65,59 4 sao Đại học trung cấp 61 Đại học Tế Nam 65,48 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 62 Đại học Công nghệ Hợp Phì 65,31 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 63 Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân 65,27 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 64 Đại học Nam Xương 65,2 4 sao Đại học trung cấp 65 Đại học Sư phạm Thiểm Tây 65,16 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 66 Đại học Sư phạm Nam Trung Quốc 65,14 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 67 Đại học Khoa học và Công nghệ Côn Minh 65,12 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 68 Đại học Đông Hoa 65,01 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 69 Đại học Kinh tế và Luật Trung Nam 64,97 6 sao Đại học cấp cao thế giới 70 Đại học Vân Nam 64,93 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 71 Đại học Y khoa Liên minh Bắc Kinh 64,89 6 sao Đại học cấp cao thế giới 72 Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải 64,88 6 sao Đại học cấp cao thế giới 73 Đại học Phúc Châu 64,84 4 sao Đại học trung cấp 74 Đại học Công nghệ và Khai thác Trung Quốc 64,83 6 sao Đại học cấp cao thế giới 74 Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc 64,83 6 sao Đại học cấp cao thế giới 76 Đại học Giang Nam 64,6 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 77 Đại học công nghệ hóa học Bắc Kinh 64,57 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 78 Đại học Dầu khí Trung Quốc (Đông Trung Quốc) 64,56 6 sao Đại học cấp cao thế giới 79 Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc 64,52 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 80 Đại học Yên Sơn 64,45 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 81 Đại học Hà Nam 64,43 4 sao Đại học trung cấp 82 Đại học Ninh Ba 64,42 4 sao Đại học trung cấp 83 Đại học thủ đô 64,41 4 sao Đại học trung cấp 83 Đại học Sư phạm Phúc Kiến 64,41 4 sao Đại học trung cấp 85 Đại học công nghệ Chiết Giang 64,39 4 sao Đại học trung cấp 86 Đại học Thâm Quyến 64,37 4 sao Đại học trung cấp 87 Đại học Sư phạm Chiết Giang 64,36 4 sao Đại học trung cấp 88 Đại học Giang Tô 64,35 4 sao Đại học trung cấp 89 Đại học Quảng Tây 64,34 4 sao Đại học trung cấp 89 Đại học công nghệ Thượng Hải 64,34 4 sao Đại học trung cấp 91 Đại học Trường An 64,33 4 sao Đại học trung cấp 92 Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Hàng Châu 64,27 4 sao Đại học trung cấp 92 Đại học công nghệ Bắc Kinh 64,27 4 sao Đại học trung cấp 94 Đại học Dương Châu 64,25 4 sao Đại học trung cấp 95 Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế 64,22 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc 96 Đại học Sư phạm Thiên Tân 64,21 4 sao Đại học trung cấp 97 Đại học Sơn Tây 64,2 4 sao Đại học trung cấp 98 Đại học Công nghệ Tề Ngư 64,18 4 sao Đại học trung cấp 98 Đại học Dân Tộc Trung Ương 64,18 6 sao Đại học cấp cao thế giới 100 Đại học công nghệ Thái Nguyên 64,15 4 sao Đại học trung cấp 100 Đại học Hà Bắc 64,15 4 sao Đại học trung cấp 100 Đại học Tài chính và Kinh tế Tây Nam 64,15 5 sao Các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Văn hóa Trung Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button