Tổng hợp

Biện Chứng Là Gì? Các Hình Thức Cơ Bản Của Biện Chứng

Trong chủ nghĩa Mác – Lênin, khái niệm biện chứng dùng để chỉ mối liên hệ, tương tác, chuyển hóa và vận động theo quy luật của các sự vật, sự việc. Thông qua bài viết này, THPT Thanh Khê sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về phép biện chứng là gì và các hình thức cơ bản của biện chứng nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button