BÍ QUYẾT

CÁCH HỌC PHIÊN ÂM TIẾNG TRUNG CHUẨN NHƯ NGƯỜI BẢN NGỮ

Phát âm tiếng Trung khá đơn giản. Nhưng phát âm sao cho chuẩn và hay như người bản ngữ mới là thách thức.
Bạn không tự tin khi phát âm tiếng trung ư? Bài viết dưỡi đây sẽ giúp bạn có cách học phiên âm tiếng trung chuẩn như người bạn ngữ nhé.

QUY TẮC PHÁT ÂM CHUẨN
Đầu tiên bạn phải nắm rõ quy tắc phát âm chuẩn. Đầu tiên, khi 2 âm tiết cùng mang thanh thứ 3 đi liền nhau, thì âm tiết đi trước sẽ biến thành thanh thứ 2 (nhưng chú âm vẫn giữ nguyên dấu 3).
Ví dụ: 你好 /Nǐ hǎo/ sẽ đọc thành /Ní hǎo/
Với 3 âm tiết cùng mang thanh thứ 3 thì chúng ta sẽ biến thanh của âm tiết ở giữa thành thanh thứ 2
Ví dụ:
我很好 /Wǒ hěn hǎo/ sẽ đọc thành /Wǒ hén hǎo/
Với 4 âm tiết cùng mang thanh thứ 3 thì chúng ta sẽ lần lượt biến thanh của âm tiết đầu tiên và thứ ba thành thanh thứ 2.
Ví dụ:
我也很好 /Wǒ yě hěn hǎo/ sẽ đọc thành /Wó yě hén hǎo/
Tiếp theo là biến thanh đặc biệt của “不” /bù/ và “一” / yī/:
Khi chữ “不” và “一” đứng trước âm tiết mang thanh số 4 thì chúng ta sẽ đọc thành thanh 2.
Ví dụ:
“不爱”: /Bù ài/ sẽ đọc thành /Bú ài/
“一样”: /Yīyàng/ sẽ đọc thành / Yíyàng /
Với nguyên âm i, u đứng riêng thành một âm tiết, thì ta thêm “y” cho “i” hay thêm “w” cho “u”. Cụ thể là: “i, in. ing” được viết thành “yi, yin, ying”
Nếu các vận mẫu do “i” đứng đầu có từ hai nguyên âm trở lên thì sẽ thay “i” bằng “y”, cụ thể là:
“ia, ie, iao, iou, ian, iang, iong” được viết thành “ya, ye, yao, you, yan, yang, yong”
Nếu các vận mẫu do “u” đứng đầu có từ hai nguyên âm trở lên thì “u” được thay bằng “w”. Cụ thể là: “ua, uo, uai, uei, uan, uen, uang, ueng” được viết thành: “wa, wo, wai, wei, wan, wen, wang, weng”.
Ðối với “ü” và các vận mẫu có “ü” đứng đầu thì “ü” sẽ được thay bằng “yu”. Cụ thể là: “ü, üe, üan, ün” được viết thành “yu, yue, yuan, yun”.
Cuối cùng sau một số thanh mẫu, một số vận mẫu thay đổi cách viết hoặc cách đọc.
“i” sau z, c, s và zh, ch, sh, r là nguyên âm đầu lưỡi trước và nguyên âm đầu lưỡi sau, “i” được đọc giống như “ư” trong tiếng việt chứ không đọc là [i].
Sau thanh mẫu j. q, x vận mẫu ư, ưe, ưan, ưn được viết thành “u, ue, uan, un”
Sau thanh mẫu b, p, m, f vận mẫu “o” được đọc là “uo”
Các vận mẫu “uei, uen, iou” khi phía trước có thanh mẫu thì được viết thành “-ui, -un, -iu” mà cách đọc không đổi
NGHE AUDIO TIẾNG TRUNG
Sau khi nắm vững quy tắc phát âm chuẩn này, bạn nên lựa chọn nghe audio tiếng Trung như FM, ximalaya…. Chọn lựa một trong những giọng đọc yêu thích, tải về điện thoại và nghe thường xuyên.
Nghe audio tiếng trung cũng là cách học phiên âm tiếng trung để phát am chuẩn như người bản ngữ. Bạn sẽ học được giọng điệu, cách luyến láy, cách lấy hơi…. của phát thanh viên tiếng Trung.
Cách học phiên âm tiếng trung chẳng hề khó như ban nghĩ. Hãy chăm chỉ. Giành thời gian luyện tập, luyện nghe mỗi ngày. Phát âm tiếng trung chắc chắn sẽ hay hơn rất nhiều.

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: BÍ QUYẾT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button