TỪ VỰNG

Cách nói lịch sự khi tặng quà bằng tiếng Trung

笑纳 [xiào nà]    :[Cách nói lịch sự] Mong bạn/ ngài hãy vui lòng nhận món quà này

客套话,用于请人收下自己的礼物。
/kè tào huà , yòng yú qǐng rén shōu xià zì jǐ de lǐ wù 。/
Là lời nói khách sáo lịch sự, dùng để đề nghị người khác nhận quà 

Bạn đang xem bài: Cách nói lịch sự khi tặng quà bằng tiếng Trung

Ví dụ:

这是我们公司的一点小小心意,不成敬意,请笑纳.
/zhè shì wǒ men gōng sī de yì diǎn xiǎo xiǎo xīn yì, bù chéng jìng yì, qǐng xiào nà./
Đây chỉ là chút tấm lòng của anh em trong công ty, mong ngài vui lòng nhận cho

这是三十元脉金, 请您笑纳.
/zhè shì sān shí yuán mài jīn,  qǐng nín xiào nà./
Đây là 30 đồng phụ phí tư vấn, ông hãy nhận cho

请收下。
/qǐng shōu xià 。/
Xin hãy nhận cho/ Mời bạn nhận cho (Cách nói thông tục hơn)

礼物 [lǐ wù]    : Món quà, lễ vật

Ví dụ:

请把它作为一件礼物收下.
/qǐng bǎ tā zuò wéi yí jiàn lǐ wù shōu xià./
Bạn hãy coi như  đây là một món quà tôi tặng mà nhận đi

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: TỪ VỰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button