Tuyển sinh vào lớp 10

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 tại Thanh Hóa

Ở thời điểm hiện tại thì phương thức tuyển sinh của tỉnh Thanh Hóa chính thức vẫn đang được phê duyệt, Đọc sẽ gửi tới bạn đọc thông tin chính thức nhanh nhất!

Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

Bạn đang xem bài: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 tại Thanh Hóa

Môn thi: 3 môn thi chung Toán, Văn, Anh và 1 môn chuyên đối với thí sinh dự thi chuyên.

Đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Dân tộc nội trú (DTNT) năm học 2019-2020, sẽ diễn ra vào ngày 5 – 6/6/2019.

▶ Lịch thi vào lớp 10 năm 2019

Lịch thi vào lớp 10 Thanh Hóa

Ngày thi Buổi thi Môn thi Thời gian làm bài
4/6/2021 Sáng Toán 120 phút
Chiều Văn 120 phút
5/6/2021 Sáng Anh 60 phút
Chiều Môn Chuyên 150 phút

Theo: Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa (thanhhoa.edu.vn)

Chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 Thanh Hóa năm 2021 theo các trường

Chúng tôi sẽ cập nhật nhanh và chính xác chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT và GDTX trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau:

Trường THPT chuyên Lam Sơn: 385 chỉ tiêu

Chỉ tiêu các trường trong địa bàn tỉnh:

STT Tên trường Chỉ tiêu
1 THCS và THPT Bá Thước 210
2 THCS&THPT Nghi Sơn 252
3 THCS&THPT Như Thanh 210
4 THCS&THPT Như Xuân 210
5 THCS&THPT Quan Hóa 168
6 THCS&THPT Quan Sơn 168
7 THCS&THPT Thống Nhất 168
8 THPT Ba Đình 462
9 THPT Bá Thước 378
10 THPT Bắc Sơn 252
11 THPT Bỉm Sơn 336
12 THPT Cầm Bá Thước 420
13 THPT Cẩm Thuỷ 1 504
14 THPT Cẩm Thuỷ 2 210
15 THPT Cẩm Thuỷ 3 252
16 THPT Chu Văn An 630
17 THPT Đặng Thai Mai 420
18 THPT Đào Duy Từ 540
19 THPT Đông Sơn 1 378
20 THPT Đông Sơn 2 294
21 THPT Hà Trung 504
22 THPT Hà Văn Mao 336
23 THPT Hàm Rồng 540
24 THPT Hậu Lộc 1 462
25 THPT Hậu Lộc 2 420
26 THPT Hậu Lộc 3 294
27 THPT Hậu Lộc 4 504
28 THPT Hoằng Hoá 2 462
29 THPT Hoằng Hoá 3 420
30 THPT Hoằng Hoá 4 462
31 THPT Hoàng Lệ Kha 378
32 THPT Lam Kinh 336
33 THPT Lang Chánh 462
34 THPT Lê Hoàn 378
35 THPT Lê Hồng Phong 294
36 THPT Lê Lai 378
37 THPT Lê Lợi 504
38 THPT Lê Văn Hưu 504
39 THPT Lương Đắc Bằng 546
40 THPT Mai Anh Tuấn 462
41 THPT Mường Lát 336
42 THPT Nga Sơn 366
43 THPT Ngọc Lặc 462
44 THPT Nguyễn Mộng Tuân 294
45 THPT Nguyễn Quán Nho 336
46 THPT Nguyễn Thị Lợi 420
47 THPT Nguyễn Trãi 405
48 THPT Như Thanh 378
49 THPT Như Thanh 2 252
50 THPT Như Xuân 336
51 THPT Như Xuân 2 168
52 THPT Nông Cống 1 462
53 THPT Nông Cống 2 294
54 THPT Nông Cống 3 378
55 THPT Nông Cống 4 294
56 THPT Quan Hoá 294
57 THPT Quan Sơn 252
58 THPT Quảng Xương 1 546
59 THPT Quảng Xương 2 420
60 THPT Quảng Xương 4 504
61 THPT Sầm Sơn 420
62 THPT Thạch Thành 1 378
63 THPT Thạch Thành 2 294
64 THPT Thạch Thành 3 336
65 THPT Thạch Thành 4 294
66 THPT Thiệu Hoá 588
67 THPT Thọ Xuân 4 252
68 THPT Thọ Xuân 5 252
69 THPT Thường Xuân 2 294
70 THPT Thường Xuân 3 210
71 THPT Tĩnh Gia 1 630
72 THPT Tĩnh Gia 2 462
73 THPT Tĩnh Gia 3 546
74 THPT Tĩnh Gia 4 420
75 THPT Tô Hiến Thành 360
76 THPT Tống Duy Tân 252
77 THPT Triệu Sơn 1 378
78 THPT Triệu Sơn 2 294
79 THPT Triệu Sơn 3 336
80 THPT Triệu Sơn 4 294
81 THPT Triệu Sơn 5 294
82 THPT Vĩnh Lộc 504
83 THPT Yên Định 1 714
84 THPT Yên Định 2 378
85 THPT Yên Định 3 294
Tổng số 31779

Tham khảo thêm:

▶ Tra điểm thi vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa

▶ Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Thanh Hóa

▶ Đề thi thử vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Tuyển sinh vào lớp 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button