Tuyển sinh vào lớp 10

Công bố điểm thi vào 10 Bình Dương chính thức 2018-2019

STT Họ tên Ngày sinh Văn Anh Toán Điểm Chuyên 1 Điểm Chuyên 2 Tổng điểm
10001 YOON JA SEONG (GIA SƠN) 18/09/2003 5,25 7,8 6 1,5 8,5 Tổng điểm: 30,3
Tổng điểm Chuyên 1: 20,55
Tổng điểm Chuyên 2: 27.55
10002 DƯƠNG THẾ AN 19/11/2003 8 6,8 8,75 13,75 Tổng điểm: 41,3
Tổng điểm Chuyên 1: 37,3
Tổng điểm Chuyên 2:
10003 VÕ HOÀNG AN 16/03/2003 8 6,2 9 4,75 Tổng điểm: 41,7
Tổng điểm Chuyên 1: 27,95
Tổng điểm Chuyên 2:
10004 NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG AN 18/05/2003 9 9,6 9,25 11,7 5 Tổng điểm: 47,6
Tổng điểm Chuyên 1: 39,55
Tổng điểm Chuyên 2: 37.85
10005 NGUYỄN THỊ MỸ AN 02/02/2003 6,75 7,7 6,5 5,5 Tổng điểm: 35,2
Tổng điểm Chuyên 1: 26,45
Tổng điểm Chuyên 2: Vắng
10006 TRẦN THỊ HOÀNG AN 27/04/2003 9 3,6 6 4,25 Tổng điểm: 35,1
Tổng điểm Chuyên 1: 27,1
Tổng điểm Chuyên 2:
10007 PHẠM DUY AN 25/11/2003 7 6,3 6,5 4,75 0 Tổng điểm: 33,8
Tổng điểm Chuyên 1: 29,3
Tổng điểm Chuyên 2: 19.8
10008 NGUYỄN HOÀNG MỸ AN 17/06/2003 6,75 3 3,5 5,13 Tổng điểm: 25
Tổng điểm Chuyên 1: 23,51
Tổng điểm Chuyên 2:
10009 NGÔ GIA AN 14/08/2003 7,75 6,2 7,75 2,88 4.25 Tổng điểm: 38,7
Tổng điểm Chuyên 1: 27,46
Tổng điểm Chuyên 2: 30.2
10010 ĐỖ THÚY AN 25/12/2003 6,75 4,4 7 6,25 2.75 Tổng điểm: 33,4
Tổng điểm Chuyên 1: 30,65
Tổng điểm Chuyên 2: 23.65
10011 ĐÀM NGỌC MỸ AN 37865 8 8,3 8 3,75 Tổng điểm: 41,8
Tổng điểm Chuyên 1: 31,8
Tổng điểm Chuyên 2:
10013 LÊ NGUYỄN KIỀU ANH 37663 7,5 5,6 8,5 5,75 Tổng điểm: 39,1
Tổng điểm Chuyên 1: 27,35
Tổng điểm Chuyên 2:
10014 QUÁCH MỸ ANH 13/04/2003 5,5 6,5 6,25 1,25 Tổng điểm: 31
Tổng điểm Chuyên 1: 19,5
Tổng điểm Chuyên 2:
10015 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 04/01/2003 8 8,4 7,75 8,5 2.5 Tổng điểm: 41,4
Tổng điểm Chuyên 1: 32,65
Tổng điểm Chuyên 2: 29.15
10016 ĐẶNG TRÂM ANH 30/08/2003 6,5 8,3 9 3,25 Tổng điểm: 40,8
Tổng điểm Chuyên 1: 27,05
Tổng điểm Chuyên 2:
10017 VŨ HOÀNG ANH 23/05/2003 6,5 6,7 5,75 3,25 0.5 Tổng điểm: 32,2
Tổng điểm Chuyên 1: 22,2
Tổng điểm Chuyên 2: 19.95
10018 PHAN HOÀNG MINH ANH 31/07/2003 8 8,4 9,25 8,5 2.5 Tổng điểm: 44,4
Tổng điểm Chuyên 1: 34,15
Tổng điểm Chuyên 2: 30.65
10019 LỮ THỊ QUỲNH ANH 28/12/2003 6,5 4,3 6,5 0,25 0.5 Tổng điểm: 30,3
Tổng điểm Chuyên 1: 17,55
Tổng điểm Chuyên 2: 18.3
10020 THÂN PHƯƠNG ANH 23/01/2003 7,25 6,8 6,75 3,5 Tổng điểm: 36,3
Tổng điểm Chuyên 1: 24,3
Tổng điểm Chuyên 2:

Tra cứu điểm thi vào 10 tỉnh Bình Dương chi tiết theo tên và số báo danh  Tại đây !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Tuyển sinh vào lớp 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button