Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Địa mã đề 301 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi chính thức

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Địa mã đề 301 – THPT Quốc Gia 2018Đáp án chính thức

41 C 51 A 61 D 71 A
42 C 52 D 62 B 72 B
43 B 53 B 63 A 73 A
44 D 54 D 64 B 74 A
45 A 55 C 65 B 75 B
46 A 56 C 66 D 76 B
47 B 57 A5 67 D 77 D
48 D 58 A 68 D 78 A
49 A 59 B 69 A 79 D
50 B 60 D 70 D 80 A

Xem ngay đáp án 24 mã đề môn Địa lí kỳ thi THPT Quốc Gia TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button