Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Địa mã đề 302 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi chính thức:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Địa mã đề 302 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức

41 D 51 C 61 C 71 C
42 B 52 C 62 A 72 D
43 B 53 C 63 C 73 A
44 D 54 A 64 A 74 D
45 D 55 C 65 A 75 D
46 D 56 C 66 D 76 C
47 C 57 A 67 D 77 A
48 A 58 D 68 A 78 C
49 D 59 A 69 C 79 C
50 B 60 B 70 A 80 C

Đáp án đề thi Địa mã đề 302 – THPT Quốc Gia 2018

Xem ngay đáp án 24 mã đề môn Địa lí kỳ thi THPT Quốc Gia TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button