Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Địa mã đề 305 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi chính thức:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Địa mã đề 305 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức

41 C 51 D 61 B 71 B
42 C 52 A 62 A 72 C
43 D 53 B 63 D 73 A
44 B 54 B 64 D 74 A
45 D 55 C 65 C 75 B
46 C 56 B 66 D 76 C
47 A 57 D 67 D 77 B
48 C 58 D 68 D 78 D
49 A 59 A 69 C 79 B
50 D 60 C 70 A 80 B

Xem ngay đáp án 24 mã đề môn Địa lí kỳ thi THPT Quốc Gia TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button