Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Địa mã đề 313 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi chính thức

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Địa mã đề 313 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức

41 C 51 A 61 B 71 C
42 A 52 B 62 C 72 C
43 B 53 B 63 D 73 C
44 A 54 D 64 A 74 D
45 C 55 D 65 B 75 B
46 C 56 D 66 B 76 C
47 A 57 B 67 C 77 D
48 A 58 D 68 A 78 B
49 A 59 D 69 C 79 B
50 C 60 C 70 D 80 A

Xem ngay đáp án 24 mã đề môn Địa lí kỳ thi THPT Quốc Gia TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button