Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Địa mã đề 315 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi chính thức:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Địa mã đề 315 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức

1 A 51 C 61 C 71 D
42 D 52 B 62 A 72 A
43 D 53 C 63 C 73 C
44 A 54 B 64 B 74 D
45 D 55 C 65 C 75 B
46 B 56 C 66 A 76 A
47 B 57 B 67 D 77 B
48 D 58 D 68 C 78 B
49 B 59 D 69 A 79 C
50 D 60 C 70 A 80 A

Xem ngay đáp án 24 mã đề môn Địa lí kỳ thi THPT Quốc Gia TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button