Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Địa mã đề 316 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Địa mã đề 316 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức

1 B 51 D 61 C 71 D
42 B 52 D 62 C 72 C
43 A 53 D 63 B 73 D
44 A 54 B 64 A 74 A
45 B 55 D 65 D 75 C
46 D 56 C 66 D 76 C
47 D 57 A 67 B 77 A
48 B 58 C 68 C 78 A
49 C 59 B 69 A 79 D
50 B 60 B 70 C 80 A

Xem ngay đáp án 24 mã đề môn Địa lí kỳ thi THPT Quốc Gia TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button