Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Địa mã đề 322 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi chính thức:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Địa mã đề 322 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức

1 B 51 B 61 C 71 D
42 A 52 C 62 D 72 A
43 A 53 B 63 C 73 B
44 A 54 C 64 B 74 A
45 D 55 D 65 A 75 A
46 C 56 C 66 B 76 D
47 A 57 B 67 C 77 D
48 C 58 A 68 C 78 B
49 B 59 D 69 D 79 B
50 A 60 C 70 A 80 A

Xem ngay đáp án 24 mã đề môn Địa lí kỳ thi THPT Quốc Gia TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button