Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã 301 THPT 2018

Đáp án chính thức đề thi GDCD mã đề 301

81 D 91 B 101 B 111 D
82 D 92 C 102 D 112 C
83 A 93 D 103 B 113 C
84 C 94 C 104 B 114 D
85 B 95 B 105 B 115 C
86 D 96 D 106 D 116 C
87 A 97 A 107 C 117 B
88 A 98 D 108 B 118 D
89 C 99 C 109 C 119 B
90 D 100 B 110 C 120 C

Đề thiBạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã 301 THPT 2018

Đã có đầy đủ đáp án đề thi môn GDCD kỳ thi THPT QG năm 2018. Mời các bạn xem tại đây: https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-gdcd-thpt-2018-cac-ma-de

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button