Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 304 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 304 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức:

81 A 91 D 101 C 111 B
82 B 92 A 102 B 112 A
83 B 93 A 103 C 113 D
84 B 94 C 104 A 114 A
85 A 95 D 105 C 115 C
86 C 96 A 106 A 116 B
87 A 97 B 107 B 117 D
88 D 98 C 108 B 118 A
89 D 99 D 109 D 119 C
90 B 100 C 110 C 120 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button