Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 305 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi chính thức

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 305 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức

81 B 91 D 101 B 111 A
82 A 92 B 102 C 112 A
83 D 93 D 103 C 113 B
84 A 94 D 104 D 114 B
85 C 95 C 105 A 115 D
86 B 96 D 106 B 116 A
87 A 97 D 107 B 117 D
88 D 98 A 108 C 118 D
89 C 99 D 109 C 119 A
90 B 100 C 110 B 120 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button