Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 306 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề bài

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 306 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức

81 C 91 D 101 A 111 D
82 C 92 B 102 A 112 D
83 D 93 C 103 C 113 B
84 D 94 D 104 B 114 C
85 B 95 B 105 B 115 D
86 C 96 D 106 B 116 B
87 D 97 A 107 D 117 D
88 A 98 C 108 C 118 C
89 D 99 C 109 D 119 D
90 C 100 B 110 B 120 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button