Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 308 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi chính thức

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 308 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức

81 A 91 A 101 A 111 C
82 C 92 D 102 A 112 D
83 C 93 C 103 D 113 A
84 D 94 A 104 D 114 D
85 C 95 B 105 B 115 D
86 D 96 B 106 A 116 A
87 C 97 C 107 C 117 C
88 B 98 D 108 A 118 A
89 D 99 A 109 D 119 A
90 A 100 C 110 C 120 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button