Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 309 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 309 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức

81 B 91 B 101 C 111 D
82 D 92 C 102 D 112 B
83 B 93 A 103 A 113 C
84 A 94 C 104 B 114 A
85 D 95 C 105 B 115 B
86 D 96 A 106 A 116 D
87 A 97 B 107 D 117 A
88 D 98 D 108 C 118 C
89 B 99 C 109 C 119 B
90 C 100 D 110 B 120 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button