Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 310 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 310 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức:

81 A 91 D 101 A 111 A
82 A 92 D 102 D 112 A
83 B 93 A 103 C 113 C
84 C 94 C 104 B 114 D
85 B 95 B 105 C 115 B
86 C 96 B 106 A 116 B
87 C 97 D 107 B 117 B
88 D 98 B 108 A 118 C
89 D 99 B 109 D 119 C
90 A 100 D 110 C 120 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button