Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 311 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 311 – THPT Quốc Gia 2018Đáp án chính thức

81 C 91 C 101 A 111 C
82 C 92 C 102 C 112 D
83 D 93 B 103 B 113 C
84 D 94 C 104 A 114 A
85 A 95 D 105 A 115 C
86 A 96 A 106 A 116 D
87 C 97 D 107 D 117 D
88 A 98 D 108 C 118 C
89 B 99 D 109 D 119 C
90 B 100 C 110 A 120 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button