Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 313 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi chính thức

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 313 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án tham khảo

81 C 91 A 101 C 111 A
82 A 92 D 102 A 112 C
83 D 93 B 103 C 113 D
84 D 94 D 104 A 114 B
85 A 95 B 105 C 115 D
86 C 96 C 106 B 116 D
87 B 97 A 107 A 117 B
88 B 98 C 108 B 118 A
89 A 99 A 109 C 119 B
90 D 100 A 110 D 120 B

Đáp án đề thi GDCD mã đề 313 – THPT Quốc Gia 2018

Xem ngay đáp án 24 mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc Gia TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button