Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 315 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi chính thức

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 315 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức

81 A 91 B 101 D 111 D
82 D 92 B 102 A 112 B
83 B 93 D 103 C 113 A
84 B 94 C 104 A 114 B
85 C 95 A 105 D 115 A
86 B 96 B 106 A 116 B
87 D 97 A 107 D 117 B
88 D 98 C 108 D 118 A
89 D 99 B 109 B 119 A
90 B 100 D 110 A 120 B

Xem ngay đáp án 24 mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc Gia TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button