Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 316 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi chính thức

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 316 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức

81 D 91 B 101 A 111 C
82 A 92 A 102 B 112 B
83 A 93 A 103 D 113 D
84 B 94 C 104 D 114 C
85 A 95 B 105 A 115 C
86 B 96 C 106 B 116 D
87 A 97 B 107 C 117 D
88 D 98 D 108 C 118 C
89 C 99 D 109 A 119 C
90 A 100 B 110 D 120 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button