Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 317 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi chính thức

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 317 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức

81 C 91 A 101 D 111 D
82 B 92 D 102 D 112 C
83 A 93 A 103 C 113 A
84 C 94 B 104 B 114 B
85 C 95 A 105 C 115 D
86 B 96 C 106 C 116 A
87 A 97 C 107 C 117 B
88 A 98 B 108 A 118 B
89 D 99 B 109 D 119 D
90 D 100 A 110 A 120 D

 Đáp án đề thi GDCD mã đề 317 – THPT Quốc Gia 2018

Xem ngay đáp án 24 mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc Gia TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button