Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 318 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi chính thức

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 318 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án

81 A 91 D 101 C 111 B
82 C 92 A 102 C 112 C
83 D 93 C 103 C 113 A
84 D 94 B 104 B 114 D
85 B 95 A 105 C 115 B
86 C 96 D 106 A 116 D
87 D 97 D 107 A 117 B
88 C 98 A 108 C 118 B
89 A 99 A 109 C 119 C
90 D 100 A 110 D 120 B

Đáp án đề thi GDCD mã đề 318 – THPT Quốc Gia 2018

Xem ngay đáp án 24 mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc Gia TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button