Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 321 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 321 – THPT Quốc Gia 2018Đáp án chính thức

81 B 91 A 101 C 111 B
82 A 92 B 102 D 112 A
83 B 93 C 103 C 113 D
84 D 94 C 104 A 114 C
85 D 95 B 105 C 115 A
86 B 96 B 106 A 116 B
87 A 97 A 107 C 117 C
88 A 98 C 108 C 118 A
89 A 99 A 109 B 119 B
90 B 100 A 110 C 120 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button