Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 323 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi chính thức

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 323 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức

81 C 91 C 101 C 111 D
82 A 92 B 102 D 112 A
83 D 93 A 103 B 113 B
84 D 94 D 104 C 114 D
85 B 95 B 105 D 115 C
86 D 96 A 106 A 116 B
87 B 97 A 107 A 117 B
88 C 98 A 108 D 118 C
89 D 99 B 109 D 119 C
90 C 100 B 110 B 120 C

Đáp án đề thi GDCD mã đề 323 – THPT Quốc Gia 2018

Xem ngay đáp án 24 mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc Gia TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button