Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 324 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi chính thức

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 324 – THPT Quốc Gia 2018Đáp án chính thức

81 D 91 A 101 D 111 B
82 A 92 C 102 C 112 A
83 B 93 B 103 D 113 D
84 D 94 C 104 D 114 A
85 A 95 B 105 B 115 B
86 B 96 A 106 A 116 D
87 A 97 A 107 C 117 B
88 B 98 D 108 B 118 D
89 B 99 B 109 D 119 D
90 A 100 D 110 A 120 D

Đáp án đề thi GDCD mã đề 324 – THPT Quốc Gia 2018

Xem ngay đáp án 24 mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc Gia TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button