Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Hóa mã đề 203 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi chính thức
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Hóa mã đề 203 – THPT Quốc Gia 2018

Đáp án tham khảo

41.D 42.C 43.A 44.A 45.C 46.D 47.A 48.C 49.D 50.C
51.D 52.C 53.A 54.D 55.B 56.B 57.A 58.B 59.B 60.B
61.C 62.B 63.C 64.D 65.A 66.A 67.B 68.C 69.A 70.A
71.A 72.B 73.B 74.D 75 76.B 77.B 78.D 79.B 80.D

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Hóa THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button