Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Hóa mã đề 209 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Hóa mã đề 209 – THPT Quốc Gia 2018

Đáp Án

41.D 42.C 43.C 44.A 45.D 46.D 47.B 48.D 49.A 50.C
51.A 52.D 53.A 54.B 55.B 56.D 57.B 58.C 59.C 60.B
61.D 62.B 63.B 64.C 65.D 66.C 67.C 68.C 69.D 70.C
71.D 72.D 73.C 74.D 75.B 76.B 77.C 78.D 79.B 80.B

Đáp án đề thi Hóa mã đề 209 – THPT Quốc Gia 2018

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Hóa THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button