Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Hóa mã đề 214 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi chính thức
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Hóa mã đề 214 – THPT Quốc Gia 2018

Đáp án tham khảo

41.A 42.C 43.B 44.D 45.B 46.A 47.B 48.B 49.D 50.D
51.D 52.B 53.B 54.A 55.C 56.B 57.D 58.C 59.D 60.A
61.C 62.D 63.B 64.A 65.A 66.A 67.B 68.A 69.C 70.B
71.A 72.D 73.A 74.D 75.B 76.C 77.A 78.A 79.C 80.A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button