Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Lý mã đề 201 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi

NEW: Đáp án đề lý 2021 mã 201

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Lý mã đề 201 – THPT Quốc Gia 2018

Đáp án đề thi Lý mã đề 201

Đang cập nhật đáp án đề thi Lý mã đề 201

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP AN CÂU ĐÁP ÁN
1 11 21 31
2 12 22 32
3 13 23 33
4 14 24 34
5 15 25 35
6 16 26 36
7 17 27 37
8 18 28 38
9 19 29 39
10 20 30 40

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button