Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Lý mã đề 205 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đáp án đề lý 2021 mã 205

Đề thi

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Lý mã đề 205 – THPT Quốc Gia 2018

Đáp án đề thi Lý mã đề 205

Đang cập nhật đáp án đề thi Lý mã đề 205

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN
1 B 11 A 21 A 31 C
2 C 12 C 22 B 32 A
3 B 13 D 23 C 33 C
4 A 02 C 24 C 34 A
5 A 15 C 25 C 35 D
6 B 16 B 26 D 36 C
7 D 17 C 27 B 37 B
8 A 18 B 28 D 38 B
9 D 19 D 29 D 39 D
10 A 20 A 30 C 40 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button