Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Lý mã đề 207 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đáp án đề lý 2021 mã 207

Đề thi

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Lý mã đề 207 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 D 21 C 31 C
2 B 12 C 22 A 32 B
3 D 13 B 23 B 33 A
4 C 14 C 24 C 34 D
5 A 15 A 25 B 35 B
6 B 16 B 26 D 36 A
7 C 17 A 27 C 37 A
8 B 18 D 28 D 38 B
9 D 19 A 29 D 39 D
10 C 20 B 30 A 40 A

Đáp án mã đề 207 đang được tổ chuyên môn giải đáp, truy cập link sau để cập nhật nhanh nhất đáp án của mã đề: https://doctailieu.com/dap-an-de-ly-207-thpt-quoc-gia-2018

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Lý THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button