Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Lý mã đề 210 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Lý mã đề 210 – THPT Quốc Gia 2018

Đáp án đề thi mã Lý đề 210

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP AN CÂU ĐÁP ÁN
1 C 11 D 21 B 31 A
2 D 12 D 22 B 32
3 A 13 A 23 B 33
4 D 14 B 24 D 34
5 C 15 C 25 C 35
6 D 16 B 26 A 36 B
7 B 17 D 27 A 37
8 C 18 D 28 C 38
9 A 19 B 29 C 39 D
10 D 20 C 30 40 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button