Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Lý mã đề 214 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Lý mã đề 214 – THPT Quốc Gia 2018

Đáp án đề thi Lý mã đề 214

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 B 21 D 31 C
2 C 12 B 22 B 32 D
3 B 13 A 23 C 33 C
4 D 14 D 24 A 34 B
5 C 15 B 25 C 35 B
6 C 16 C 26 A 36 C
7 D 17 B 27 A 37 D
8 A 18 D 28 A 38 B
9 A 19 B 29 D 39 C
10 B 20 A 30 C 40 D

=> Xem full đáp án 24 mã đề Lý THPTQG 2018 chính thức từ Bộ giáo dục  TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button