Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Lý THPT QG năm 2018 – Tất cả các mã đề

Sáng hôm nay 26/6/2018 hơn 900 nghìn thí sinh trên cả nước bước vào làm bài thi môn Lý kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Đọc Tài Liệu cập nhật nhanh và đầy đủ đáp án đề thi môn Lý 24 mã đề tại đây.

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Lý THPT QG năm 2018 – Tất cả các mã đề

 

Đáp án đề thi THPT 2018 môn lý 24 mã đề

Đáp án môn Lý mã đề 201
 

Đáp án môn Lý mã đề 202

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP AN CÂU ĐÁP ÁN
1 A 11 B 21 D 31 A
2 B 12 B 22 D 32 A
3 D 13 C 23 D 33 B
4 A 02 B 24 C 34 A
5 B 15 A 25 B 35 C
6 D 16 D 26 C 36 C
7 B 17 C 27 A 37 B
8 D 18 C 28 D 38 A
9 B 19 C 29 A 39 B
10 D 20 A 30 A 40 C

 

 

Đáp án môn Lý mã đề 203

 

Đáp án môn Lý mã đề 204


 

Đáp án môn Lý mã đề 205

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP AN CÂU ĐÁP ÁN
1 B 11 A 21 A 31 C
2 C 12 C 22 B 32 A
3 B 13 D 23 C 33 C
4 A 14 C 24 C 34 A
5 A 15 A 25 C 35 D
6 B 16 B 26 D 36 C
7 D 17 C 27 B 37 B
8 A 18 B 28 D 38 B
9 D 19 D 29 D 39 D
10 A 20 A 30 C 40 B

Đáp án môn Lý mã đề 206

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN
1 C 11 B 21 A 31 A
2 C 12 C 22 A 32 A
3 B 13 A 23 A 33 D
4 D 14 C 24 C 34 A
5 A 15 A 25 B 35 D
6 D 16 B 26 D 36 D
7 C 17 B 27 A 37 D
8 D 18 D 28 C 38 C
9 B 19 B 29 A 39 B
10 C 20 B 30 C 40 B

Đáp án môn Lý mã đề 207

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP AN CÂU ĐÁP ÁN
1 C 11 D 21 C 31 C
2 B 12 C 22 A 32 B
3 D 13 B 23 B 33 A
4 C 14 C 24 C 34  
5 A 15 A 25 B 35  
6 B 16 B 26 D 36  
7 C 17 A 27 C 37 A
8 B 18 D 28 D 38 B
9 D 19 A 29 D 39  
10 C 20 B 30   40  

Đáp án môn Lý mã đề 208

 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 C 21 A 31 A
2 A 12 C 22 C 32 B
3 D 13 A 23 D 33 D
4 C 14 A 24 C 34 B
5 D 15 C 25 C 35 C
6 C 16 D 26 A 36 B
7 D 17 C 27 A 37 A
8 C 18 D 28 C 38 D
9 A 19 C 29 C 39 B
10 C 20 D 30   40 B

 

Đáp án môn Lý mã đề 209

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP AN CÂU ĐÁP ÁN
1 C 11 C 21 B 31 C
2 B 12 A 22 A 32 B
3 A 13 D 23 D 33 A
4 B 14 B 24 A 34 A
5 C 15 B 25 C 35 B
6 A 16 D 26 D 36 C
7 B 17 C 27 C 37 A
8 B 18 B 28 A 38 D
9 A 19 B 29 D 39 D
10 D 20 D 30 D 40 C

Đáp án môn Lý mã đề 210

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN
1 C 11 D 21 B 31 A
2 D 12 D 22 B 32 D
3 A 13 A 23 B 33 A
4 D 02 B 24 D 34 A
5 C 15 C 25 C 35 D
6 D 16 B 26 A 36 B
7 B 17 D 27 A 37 B
8 C 18 D 28 C 38 C
9 A 19 B 29 C 39 B
10 D 20 C 30 B 40 C

Đáp án môn Lý mã đề 211


 

Đáp án môn Lý mã đề 212


 

Đáp án môn Lý mã đề 213

1.D 2.B 3.C 4.D 5.A 6.C 7.A 8.B 9.A 10.C
11.A 12.C 13.B 14.D 15.C 16.A 17.C 18.B 19.C 20.D
21.D 22.A 23.B 24.A 25.A 26.D 27.B 28.B 29.A 30.B
31.C 32.D 33.C 34.A 35.A 36.C 37.D 38.B 39.C 40.C

 

Đáp án môn Lý mã đề 214

 

1.D 2.C 3.B 4.D 5.C 6.C 7.D 8.A 9.A 10.B
11.B 12.B 13.A 14.D 15.B 16.C 17.B 18.D 19.B 20.A
21.D 22.B 23.C 24.A 25.C 26.A 27.A 28.A 29.D 30.C
31.A 32.D 33.C 34.B 35.B 36.C 37.D 38.B 39.C 40.D

 

Đáp án môn Lý mã đề 215


 

Đáp án môn Lý mã đề 216


 

Đáp án môn Lý mã đề 217


 

Đáp án môn Lý mã đề 218


 

Đáp án môn Lý mã đề 219


 

Đáp án môn Lý mã đề 220


 

Đáp án môn Lý mã đề 221


 

Đáp án môn Lý mã đề 222


 

Đáp án môn Lý mã đề 223

1.D 2.B 3.C 4.D 5.A 6.C 7.A 8.B 9.A 10.C
11.A 12.C 13.B 14.D 15.C 16.A 17.C 18.B 19.C 20.D
21.D 22.A 23.B 24.A 25.A 26.D 27.B 28.B 29.A 30.B
31.C 32.D 33.C 34.A 35.A 36.C 37.D 38.D 39.C 40.C

 

Đáp án môn Lý mã đề 224


 

Xem tiếp: Đáp án 24 mã đề thi môn Sinh THPTQG năm 2018

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button