Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi mã 203 môn Hoá kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi mã 203 môn Hoá kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đáp án

41 A 51 C 61 D 71 D
42 B 52 C 62 A 72 B
43 C 53 A 63 D 73 A
44 A 54 C 64 D 74 D
45 D 55 C 65 B 75 A
46 C 56 D 66 B 76 C
47 B 57 B 67 C 77 A
48 A 58 D 68 B 78 A
49 D 59 B 69 B 79 A
50 A 60 C 70 C 80 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button