Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi mã 203 môn Vật lí kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đề thi


Đáp án

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi mã 203 môn Vật lí kì thi THPT Quốc gia năm 2017

1 B 11 B 21 A 31 B
2 A 12 B 22 D 32 C
3 B 13 C 23 C 33 D
4 C 14 D 24 C 34 D
5 D 15 C 25 B 35 C
6 B 16 D 26 D 36 A
7 D 17 A 27 D 37 A
8 A 18 C 28 A 38 B
9 C 19 B 29 B 39 A
10 D 20 C 30 A 40 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button