Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi mã 205 môn Hoá kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi mã 205 môn Hoá kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đáp án

41. B  42.A  43.D  44.C  45.D 46.D  47.B  48.D 
 49.D  50.B  51.D  52.C  53.C  54.A  55.B  56.B
57.C   58.C  59.A  60.D  61.A 62.D   63.D  64.D
 65.A  66.B  67.C  68.D  69.B  70.C  71.D  72.A
 73.B  74.C  75.A  76.B  77.B  78.A  79.C  80.C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button