Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi mã 205 môn Vật lí kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi mã 205 môn Vật lí kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đáp án

1 A 11 A 21 D 31 C
2 C 12 D 22 A 32 C
3 D 13 C 23 C 33 D
4 C 14 B 24 D 34 A
5 C 15 A 25 D 35 B
6 D 16 A 26 C 36 C
7 C 17 D 27 C 37 A
8 B 18 A 28 B 38 A
9 C 19 A 29 D 39 B
10 B 20 D 30 B 40 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button