Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi mã 210 môn Vật lí kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi mã 210 môn Vật lí kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đáp án

1.B 2.B 3.A  4.A  5.B  6.D  7.C 8.A
 9.A  10.C 11.B 12.C 13.D 14.B 15.A 16.A
 17.C  18.A 19.C 20.D 21.D 22.C 23.D 24.B
 25.D  26.B  27.A  28.C 29.A 30.A 31.B 32.C
 33.D  34.C 35.A  36.A  37.C 38.D 39.B 40.B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button