Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi mã 212 môn Hoá kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi mã 212 môn Hoá kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đáp án

41. D 42. C 43. A 44. B 45. C 46. C 47. C 48. D
49. D 50. A 51. C 52. A 53. D 54. A 55. A 56. B
57. B 58. B 59. B 60. A 61. D 62. C 63. A 64. C
65. D 66. B 67. D 68. B 69. C 70. C 71. D 72. B
73. D 74. C 75. C 76. D 77. A 78. D 79. A 80. A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button