Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi mã 319 môn Địa kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đề thi

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi mã 319 môn Địa kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đáp án

41 B 51 A 61 D 71 A
42 D 52 C 62 B 72 D
43 C 53 C 63 C 73 C
44 D 54 D 64 B 74 D
45 A 55 D 65 B 75 C
46 B 56 C 66 A 76 A
47 A 57 A 67 A 77 D
48 C 58 C 68 B 78 A
49 C 59 B 69 C 79 D
50 B 60 D 70 B 80 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button