Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi mã 320 môn Địa kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đề thi
Đáp án

Các câu từ 1-40 tương ứng với các câu từ 41-80 trong đề bài.

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi mã 320 môn Địa kì thi THPT Quốc gia năm 2017

1. C 2. A 3. A 4. D 5.  D 6.  C 7. B 8. A
9. B 10. C 11. D  12. D 13. B 14. D 15. A 16. B
17. B 18. D 19. C 20. B 21. A 22. B 23. C 24. D
25. C 26. B 27. C 28. D 29. B  30. C  31.D 32. C
33. B 34. B 35. C 36. B 37. C  38. C 39. B 40. B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button